Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Mulder Vastgoed
Uw partner in vastgoedzaken
Mulder Vastgoed
Uw partner in vastgoedzaken

ADMINISTRATIEF, FINANCIEEL & SECRETARIEEL BEHEER

Administratief en financieel beheer is de fundering van een goed functionerende VvE. Het voeren van een goede administratie en een financieel gezonde basis zijn noodzakelijk voor een Vereniging van Eigenaren om goed en tijdig onderhoud te kunnen garanderen.

Wij verzorgen ook de secretariële werkzaamheden voor de VvE. Daarbij maken wij gebruik van een slim geautomatiseerd systeem om een effectieve en transparante administratie te voeren. Mulder Beheer Vastgoedmanagement verzorgt uw secretariële werkzaamheden op een professionele manier, maar wij zijn ook een betrokken samenwerkingspartner. Op secretarieel gebied zorgen wij onder andere voor de communicatie tussen de eigenaren en bestuursleden maar ook met leveranciers van de VvE en overige partijen. 

U krijgt de beschikking over een webportaal, waarmee de leden van de VvE 24 uur per dag, 7 dagen per week inzage hebben in de actuele gegevens van hun Vereniging.

Administratief, financieel en secretarieel beheer bestaat onder andere uit:

 • verwerken van de bankmutaties van uw VvE
 • verzorgen van de tijdige incasso’s van de VvE-bijdragen
 • signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betalingen van de maandelijkse bijdragen
 • verzorgen van afrekeningen van de individuele appartementen
 • beheer van de betaal- en spaarrekeningen van uw VvE
 • het controleren van nota’s van de (onder)aannemers
 • na goedkeuring van het bestuur verrichten van betalingen aan de (onder)aannemers
 • opstellen van de jaarrekening
 • opstellen van de jaarlijkse begroting en berekening van de VvE-bijdrage
 • voeren van de ledenadministratie
 • uitvoeren en begeleiden van vergaderbesluiten
 • actueel ingeschreven houden van de VvE en haar bestuurders bij de KvK
 • organiseren van de Algemene Leden Vergadering (ALV) inclusief opstellen en verzenden van uitnodigingen, agenda en jaarstukken
 • bijwonen en of voorzitten van bestuursvergaderingen of buitengewone ledenvergaderingen
 • notuleren van de ALV
 • bijwonen of voorzitten van de ALV
 • verzorgen van alle voor de vereniging noodzakelijke correspondentie
 • begeleiden van een eigendomsoverdracht
 • verwerken van mutaties in het ledenbestand
 • verzorgen van volmachten voor leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen
 • archiveren van de verenigingsbescheiden
 • inlichten van leveranciers over wijzigingen in contactgegevens van de VvE

Is er geen bestuur binnen de VvE?

Wij kunnen met onze kennis en ervaring ondersteunen met de bestuurstaken en indien gewenst de bestuurstaken op ons nemen